You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

5. Mistrzostwa MMA - HARMONOGRAM

Weryfikacja od godziny 6:00

Turniej

Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa Nr klatki
08:00 U18 / M / 83,9kg/185lb KLATKA 3
08:00 S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 1
08:00 S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 1
08:12 U18 / K / 56,7kg/125lb KLATKA 3
08:20 S / M / 61,2kg/135lb KLATKA 1
08:34 U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 3
08:40 S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 1
09:09 U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3
09:10 J / M / 93kg/205lb KLATKA 2
09:20 S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 1
10:19 U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 3
10:29 U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 3
10:30 S / M / 93kg/205lb KLATKA 1
11:11 J / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2
11:16 J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2
13:00 S / K / 65,8kg/145lb KLATKA 1
13:25 J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 1
14:05 S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 1
14:54 J / K / 52,2kg/115lb KLATKA 1
15:16 J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 1
15:58 J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 1
16:13 U18 / K / 52,2kg/115lb KLATKA 3
16:25 U18 / K / 65,8kg/145lb KLATKA 3
16:37 U14 / M / 44kg/97lb KLATKA 3
17:01 U14 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3
17:09 U14 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3
17:13 U14 / K / 62kg/136,7lb KLATKA 3
17:34 U16 / K / 57kg/125,7lb KLATKA 3
17:59 U16 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3
17:59 J / K / 61,2kg/135lb KLATKA 1
18:04 U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 2
18:09 U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 3
18:14 U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 3

Pierwszy krok

Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa Nr klatki
08:00 PK / J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2
08:24 PK / U18 / M / 93kg/205lb KLATKA 3
08:29 PK / U18 / K / 52,2kg/115lb KLATKA 3
08:35 PK / J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2
08:39 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3
08:49 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 3
08:50 PK / J / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2
09:00 PK / J / K / 52,2kg/115lb KLATKA 2
09:05 PK / J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 2
10:44 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 3
10:49 PK / J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 2
10:54 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 3
11:56 PK / S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2
12:01 PK / S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2
13:01 PK / S / M / 93kg/205lb KLATKA 2
13:03 PK / U18 / K / 61,2kg/135lb KLATKA 3
14:20 PK / S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2
14:35 PK / S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 2
14:55 PK / S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 2
15:31 PK / S / K / 61,2kg/135lb KLATKA 2
16:21 PK / S / K / 52,2kg/115lb KLATKA 2
16:49 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb KLATKA 3
16:57 PK / U14 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3
17:29 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 3
17:39 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 3
18:19 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3
18:39 PK / U16 / M / 77,1/170lb KLATKA 3

Podział według klatek

KLATKA 1
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 S / M / 83,9kg/185lb
08:00 S / M / 65,8kg/145lb
08:20 S / M / 61,2kg/135lb
08:40 S / M / 70,3kg/155lb
09:20 S / M / 77,1kg/170lb
10:30 S / M / 93kg/205lb
13:00 S / K / 65,8kg/145lb
13:25 J / M / 61,2kg/135lb
14:05 S / M / 120,2kg/265lb
14:54 J / K / 52,2kg/115lb
15:16 J / M / 83,9kg/185lb
15:58 J / M / 77,1kg/170lb
17:59 J / K / 61,2kg/135lb
KLATKA 2
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 PK / J / M / 77,1kg/170lb
08:35 PK / J / M / 70,3kg/155lb
08:50 PK / J / M / 65,8kg/145lb
09:00 PK / J / K / 52,2kg/115lb
09:05 PK / J / M / 83,9kg/185lb
09:10 J / M / 93kg/205lb
10:49 PK / J / M / 61,2kg/135lb
11:11 J / M / 65,8kg/145lb
11:16 J / M / 70,3kg/155lb
11:56 PK / S / M / 65,8kg/145lb
12:01 PK / S / M / 70,3kg/155lb
13:01 PK / S / M / 93kg/205lb
14:20 PK / S / M / 77,1kg/170lb
14:35 PK / S / M / 120,2kg/265lb
14:55 PK / S / M / 83,9kg/185lb
15:31 PK / S / K / 61,2kg/135lb
16:21 PK / S / K / 52,2kg/115lb
18:04 U16 / M / 57kg/125,7lb
KLATKA 3
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 U18 / M / 83,9kg/185lb
08:12 U18 / K / 56,7kg/125lb
08:24 PK / U18 / M / 93kg/205lb
08:29 PK / U18 / K / 52,2kg/115lb
08:34 U18 / M / 65,8kg/145lb
08:39 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb
08:49 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb
09:09 U18 / M / 61,2kg/135lb
10:19 U18 / M / 70,3kg/155lb
10:29 U18 / M / 77,1kg/170lb
10:44 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb
10:54 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb
13:03 PK / U18 / K / 61,2kg/135lb
16:13 U18 / K / 52,2kg/115lb
16:25 U18 / K / 65,8kg/145lb
16:37 U14 / M / 44kg/97lb
16:49 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb
16:57 PK / U14 / M / 57kg/125,7lb
17:01 U14 / M / 52kg/114,6lb
17:09 U14 / M / 57kg/125,7lb
17:13 U14 / K / 62kg/136,7lb
17:29 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb
17:34 U16 / K / 57kg/125,7lb
17:39 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb
17:59 U16 / M / 52kg/114,6lb
18:09 U16 / M / 62kg/136,7lb
18:14 U16 / M / 67kg/147,7lb
18:19 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb
18:39 PK / U16 / M / 77,1/170lb