You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

6. Mistrzostwa MMA - HARMONOGRAM

Weryfikacja od godziny 6:00

Turniej

Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa Nr klatki
08:00 S / M / 61,2kg/135lb KLATKA 1
08:05 S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 1
08:10 U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3
08:20 U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 3
08:30 U18 / M / 56,7kg/125lb KLATKA 3
08:40 U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 3
09:00 U18 / M / 83,9kg/185lb KLATKA 3
09:10 S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 1
10:00 S / M / 93kg/205lb KLATKA 1
10:30 S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 1
11:19 U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 3
11:25 S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 1
11:29 U16 / M / 72kg/158,7lb KLATKA 3
11:39 U18 / K / 52,2kg/115lb KLATKA 3
12:01 U18 / K / 56,7kg/125lb KLATKA 3
12:13 U16 / M / 48kg/105,8lb KLATKA 3
12:18 U16 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3
12:23 U18 / M / 120,2kg/265lb KLATKA 3
14:40 S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 1
15:10 U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3
15:12 S / K / 52,2kg/115lb KLATKA 1
15:15 J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 3
15:16 U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 4
15:30 U16 / K / 48kg/105,8lb KLATKA 3
15:35 U14 / M / 37kg/81.6lb KLATKA 3
15:39 U14 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3
15:55 U16 / K / 57kg/125,7lb KLATKA 3
16:05 U16 / K / 62kg/136,7lb KLATKA 3
16:35 J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 3
16:50 J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3
17:23 U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 4
17:25 U14 / M / 40kg/88.2lb KLATKA 3
17:25 J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2
17:29 U14 / M / 48kg/105,8lb KLATKA 3
17:37 U14 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 3
17:57 S / K / 56,7kg/125lb KLATKA 1
18:09 S / K / 61,2kg/135lb KLATKA 1
18:28 S / M / 56,7kg/125lb KLATKA 1
19:21 S / K / 47,7KG/105lb KLATKA 1
19:40 S / K / 65,8kg/145lb KLATKA 3
19:57 J / K / 61,2kg/135lb KLATKA 1
20:09 J / K / 52,2kg/115lb KLATKA 1

Pierwszy krok

Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa Nr klatki
08:00 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3
08:00 PK / S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2
08:00 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 4
08:30 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 4
08:30 PK / S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2
09:00 PK / U18 / M / 83,9kg/185lb KLATKA 4
09:05 PK / U18 / M / 56,7kg/125lb KLATKA 4
09:10 PK / U18 / M / 93kg/205lb KLATKA 4
09:15 PK / U18 / K / 61,2kg/135lb KLATKA 4
09:25 PK / S / K / 61,2kg/135lb KLATKA 2
09:40 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 4
09:55 PK / S / M / 93kg/205lb KLATKA 2
09:55 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 4
10:20 PK / S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 2
11:40 PK / U16 / M / 77,1/170lb KLATKA 4
11:40 PK / S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2
12:45 PK / U18 / M / 120,2kg/265lb KLATKA 4
12:50 PK / U16 / M / 72kg/158,7lb KLATKA 4
13:00 PK / U16 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 4
13:05 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 4
13:55 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 4
14:45 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb KLATKA 4
14:49 PK / U14 / M / 44kg/97lb KLATKA 4
14:57 PK / U14 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 4
15:01 PK / J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 4
15:11 PK / J / M / 65,8kg/145lb KLATKA 4
15:45 PK / S / K / 52,2kg/115lb KLATKA 2
15:55 PK / S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 2
16:40 PK / J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2
16:43 PK / J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 4
16:55 PK / J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 3
17:05 PK / S / K / 56,7kg/125lb KLATKA 2
17:10 PK / S / M / 61,2kg/135lb KLATKA 2
17:43 PK / J / K / 65,8kg/145lb KLATKA 4
19:18 PK / U16 / K / 67kg/147,7lb KLATKA 4
19:53 PK / U18 / K / 52,2kg/115lb KLATKA 4
19:58 PK / U16 / M / 44kg/97lb KLATKA 4
20:00 PK / S / K / 70,3kg/155lb KLATKA 2
20:07 PK / J / K / 52,2kg/115lb KLATKA 4

Podział według klatek

KLATKA 1
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 S / M / 61,2kg/135lb
08:05 S / M / 65,8kg/145lb
09:10 S / M / 83,9kg/185lb
10:00 S / M / 93kg/205lb
10:30 S / M / 70,3kg/155lb
11:25 S / M / 77,1kg/170lb
14:40 S / M / 120,2kg/265lb
15:12 S / K / 52,2kg/115lb
17:57 S / K / 56,7kg/125lb
18:09 S / K / 61,2kg/135lb
18:28 S / M / 56,7kg/125lb
19:21 S / K / 47,7KG/105lb
19:57 J / K / 61,2kg/135lb
20:09 J / K / 52,2kg/115lb
KLATKA 2
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 PK / S / M / 65,8kg/145lb
08:30 PK / S / M / 70,3kg/155lb
09:25 PK / S / K / 61,2kg/135lb
09:55 PK / S / M / 93kg/205lb
10:20 PK / S / M / 83,9kg/185lb
11:40 PK / S / M / 77,1kg/170lb
15:45 PK / S / K / 52,2kg/115lb
15:55 PK / S / M / 120,2kg/265lb
16:40 PK / J / M / 77,1kg/170lb
17:05 PK / S / K / 56,7kg/125lb
17:10 PK / S / M / 61,2kg/135lb
17:25 J / M / 77,1kg/170lb
20:00 PK / S / K / 70,3kg/155lb
KLATKA 3
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb
08:10 U18 / M / 61,2kg/135lb
08:20 U18 / M / 65,8kg/145lb
08:30 U18 / M / 56,7kg/125lb
08:40 U18 / M / 77,1kg/170lb
09:00 U18 / M / 83,9kg/185lb
11:19 U16 / M / 67kg/147,7lb
11:29 U16 / M / 72kg/158,7lb
11:39 U18 / K / 52,2kg/115lb
12:01 U18 / K / 56,7kg/125lb
12:13 U16 / M / 48kg/105,8lb
12:18 U16 / M / 52kg/114,6lb
12:23 U18 / M / 120,2kg/265lb
15:10 U16 / M / 57kg/125,7lb
15:15 J / M / 70,3kg/155lb
15:30 U16 / K / 48kg/105,8lb
15:35 U14 / M / 37kg/81.6lb
15:39 U14 / M / 52kg/114,6lb
15:55 U16 / K / 57kg/125,7lb
16:05 U16 / K / 62kg/136,7lb
16:35 J / M / 83,9kg/185lb
16:50 J / M / 61,2kg/135lb
16:55 PK / J / M / 83,9kg/185lb
17:25 U14 / M / 40kg/88.2lb
17:29 U14 / M / 48kg/105,8lb
17:37 U14 / M / 62kg/136,7lb
19:40 S / K / 65,8kg/145lb
KLATKA 4
Godzina pierwszej walki Kategoria wagowa
08:00 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb
08:30 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb
09:00 PK / U18 / M / 83,9kg/185lb
09:05 PK / U18 / M / 56,7kg/125lb
09:10 PK / U18 / M / 93kg/205lb
09:15 PK / U18 / K / 61,2kg/135lb
09:40 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb
09:55 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb
11:40 PK / U16 / M / 77,1/170lb
12:45 PK / U18 / M / 120,2kg/265lb
12:50 PK / U16 / M / 72kg/158,7lb
13:00 PK / U16 / M / 52kg/114,6lb
13:05 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb
13:55 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb
14:45 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb
14:49 PK / U14 / M / 44kg/97lb
14:57 PK / U14 / M / 57kg/125,7lb
15:01 PK / J / M / 61,2kg/135lb
15:11 PK / J / M / 65,8kg/145lb
15:16 U16 / M / 62kg/136,7lb
16:43 PK / J / M / 70,3kg/155lb
17:23 U18 / M / 70,3kg/155lb
17:43 PK / J / K / 65,8kg/145lb
19:18 PK / U16 / K / 67kg/147,7lb
19:53 PK / U18 / K / 52,2kg/115lb
19:58 PK / U16 / M / 44kg/97lb
20:07 PK / J / K / 52,2kg/115lb