You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

7. Mistrzostwa MMA - HARMONOGRAM

Godziny weryfikacji kategorii wagowych podane w tabelach

Turniej

Start kategorii Kategoria wagowa Nr klatki Weryfikacja od godziny
08:00 J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2 od 06:00
08:00 S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 1 od 06:00
08:00 U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 3 od 06:00
08:10 J / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2 od 06:00
08:15 J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 2 od 06:00
08:25 J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2 od 06:00
08:30 S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 1 od 06:00
08:35 U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 3 od 06:45
08:40 J / K / 61,2kg/135lb KLATKA 2 od 06:45
08:50 U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 3 od 06:45
08:52 J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 2 od 06:45
10:00 U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 3 od 08:00
10:10 U18 / M / 56,7kg/125lb KLATKA 3 od 08:00
11:00 U14 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3 od 09:00
11:08 U14 / M / 44kg/97lb KLATKA 3 od 09:00
11:10 S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 1 od 09:00
11:13 J / M / 93kg/205lb KLATKA 2 od 09:00
11:16 U14 / M / 40kg/88.2lb KLATKA 3 od 09:00
11:28 U14 / M / 48kg/105,8lb KLATKA 3 od 09:00
11:32 U14 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3 od 09:45
11:36 U18 / K / 52,2kg/115lb KLATKA 3 od 09:45
12:00 S / M / 93kg/205lb KLATKA 1 od 10:00
12:40 S / M / 61,2kg/135lb KLATKA 1 od 10:00
12:42 U18 / M / 83,9kg/185lb KLATKA 3 od 10:00
12:50 S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 1 od 10:00
12:54 J / K / 52,2kg/115lb KLATKA 3 od 10:00
13:14 U18 / M / 120,2kg/265lb KLATKA 3 od 10:00
13:24 U18 / M / 52,2kg/115lb KLATKA 3 od 10:00
13:25 S / K / 47,7KG/105lb KLATKA 1 od 10:00
13:37 S / K / 65,8kg/145lb KLATKA 1 od 10:00
14:00 U16 / K / 57kg/125,7lb KLATKA 3 od 10:00
14:05 U16 / K / 62kg/136,7lb KLATKA 3 od 10:00
14:10 U18 / K / 56,7kg/125lb KLATKA 3 od 10:00
14:29 S / K / 56,7kg/125lb KLATKA 1 od 10:00
14:44 S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 1 od 10:00
16:15 U18 / K / 65,8kg/145lb KLATKA 3 od 10:00
16:20 U16 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 3 od 10:00
16:25 U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 3 od 10:00
16:45 U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 3 od 10:00
17:05 U16 / M / 48kg/105,8lb KLATKA 3 od 10:00
17:44 U16 / M / 77,1/170lb KLATKA 3 od 10:00
18:11 U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 3 od 10:00
19:00 U16 / K / 52kg/114,6lb KLATKA 3 od 10:00
19:10 U16 / M / 72kg/158,7lb KLATKA 3 od 10:00

Pierwszy krok

Start kategorii Kategoria wagowa Nr klatki Weryfikacja od godziny
08:00 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb KLATKA 4 od 06:00
08:05 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb KLATKA 4 od 06:00
08:30 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb KLATKA 4 od 06:00
09:50 PK / U18 / M / 93kg/205lb KLATKA 4 od 07:15
10:00 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb KLATKA 4 od 08:00
11:10 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb KLATKA 4 od 09:00
11:12 PK / U14 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 3 od 09:00
11:24 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb KLATKA 3 od 09:00
11:37 PK / S / M / 70,3kg/155lb KLATKA 2 od 09:45
11:45 PK / U18 / M / 83,9kg/185lb KLATKA 4 od 09:45
12:35 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb KLATKA 4 od 10:00
13:18 PK / S / M / 77,1kg/170lb KLATKA 2 od 10:00
13:20 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb KLATKA 4 od 10:00
13:40 PK / U16 / M / 77,1/170lb KLATKA 4 od 10:00
13:50 PK / U16 / M / 52kg/114,6lb KLATKA 4 od 10:00
14:03 PK / S / M / 83,9kg/185lb KLATKA 2 od 10:00
14:35 PK / U18 / K / 56,7kg/125lb KLATKA 4 od 10:00
14:40 PK / U16 / M / 72kg/158,7lb KLATKA 4 od 10:00
15:08 PK / S / M / 61,2kg/135lb KLATKA 2 od 10:00
15:23 PK / S / K / 61,2kg/135lb KLATKA 2 od 10:00
15:25 PK / J / M / 61,2kg/135lb KLATKA 4 od 10:00
15:28 PK / S / M / 93kg/205lb KLATKA 2 od 10:00
15:35 PK / J / M / 65,8kg/145lb KLATKA 4 od 10:00
15:53 PK / S / M / 65,8kg/145lb KLATKA 2 od 10:00
16:15 PK / J / M / 70,3kg/155lb KLATKA 4 od 10:00
17:20 PK / J / M / 77,1kg/170lb KLATKA 4 od 10:00
17:33 PK / S / K / 56,7kg/125lb KLATKA 2 od 10:00
17:48 PK / S / K / 52,2kg/115lb KLATKA 2 od 10:00
17:58 PK / S / M / 120,2kg/265lb KLATKA 2 od 10:00
18:20 PK / J / M / 83,9kg/185lb KLATKA 4 od 10:00
19:00 PK / S / K / 65,8kg/145lb KLATKA 4 od 10:00
19:05 PK / J / K / 61,2kg/135lb KLATKA 2 od 10:00
19:10 PK / J / K / 56,7kg/125lb KLATKA 4 od 10:00
19:15 PK / J / M / 120,2kg/265lb KLATKA 4 od 10:00

Podział według klatek

KLATKA 1
Start kategorii Kategoria wagowa Weryfikacja od godziny
08:00 S / M / 77,1kg/170lb od 06:00
08:30 S / M / 70,3kg/155lb od 06:00
11:10 S / M / 65,8kg/145lb od 09:00
12:00 S / M / 93kg/205lb od 10:00
12:40 S / M / 61,2kg/135lb od 10:00
12:50 S / M / 83,9kg/185lb od 10:00
13:25 S / K / 47,7KG/105lb od 10:00
13:37 S / K / 65,8kg/145lb od 10:00
14:29 S / K / 56,7kg/125lb od 10:00
14:44 S / M / 120,2kg/265lb od 10:00
KLATKA 2
Start kategorii Kategoria wagowa Weryfikacja od godziny
08:00 J / M / 70,3kg/155lb od 06:00
08:10 J / M / 65,8kg/145lb od 06:00
08:15 J / M / 61,2kg/135lb od 06:00
08:25 J / M / 77,1kg/170lb od 06:00
08:40 J / K / 61,2kg/135lb od 06:45
08:52 J / M / 83,9kg/185lb od 06:45
11:13 J / M / 93kg/205lb od 09:00
11:37 PK / S / M / 70,3kg/155lb od 09:45
13:18 PK / S / M / 77,1kg/170lb od 10:00
14:03 PK / S / M / 83,9kg/185lb od 10:00
15:08 PK / S / M / 61,2kg/135lb od 10:00
15:23 PK / S / K / 61,2kg/135lb od 10:00
15:28 PK / S / M / 93kg/205lb od 10:00
15:53 PK / S / M / 65,8kg/145lb od 10:00
17:33 PK / S / K / 56,7kg/125lb od 10:00
17:48 PK / S / K / 52,2kg/115lb od 10:00
17:58 PK / S / M / 120,2kg/265lb od 10:00
19:05 PK / J / K / 61,2kg/135lb od 10:00
KLATKA 3
Start kategorii Kategoria wagowa Weryfikacja od godziny
08:00 U18 / M / 65,8kg/145lb od 06:00
08:35 U18 / M / 70,3kg/155lb od 06:45
08:50 U18 / M / 61,2kg/135lb od 06:45
10:00 U18 / M / 77,1kg/170lb od 08:00
10:10 U18 / M / 56,7kg/125lb od 08:00
11:00 U14 / M / 52kg/114,6lb od 09:00
11:08 U14 / M / 44kg/97lb od 09:00
11:12 PK / U14 / M / 62kg/136,7lb od 09:00
11:16 U14 / M / 40kg/88.2lb od 09:00
11:24 PK / U14 / M / 40kg/88.2lb od 09:00
11:28 U14 / M / 48kg/105,8lb od 09:00
11:32 U14 / M / 57kg/125,7lb od 09:45
11:36 U18 / K / 52,2kg/115lb od 09:45
12:42 U18 / M / 83,9kg/185lb od 10:00
12:54 J / K / 52,2kg/115lb od 10:00
13:14 U18 / M / 120,2kg/265lb od 10:00
13:24 U18 / M / 52,2kg/115lb od 10:00
14:00 U16 / K / 57kg/125,7lb od 10:00
14:05 U16 / K / 62kg/136,7lb od 10:00
14:10 U18 / K / 56,7kg/125lb od 10:00
16:15 U18 / K / 65,8kg/145lb od 10:00
16:20 U16 / M / 52kg/114,6lb od 10:00
16:25 U16 / M / 62kg/136,7lb od 10:00
16:45 U16 / M / 67kg/147,7lb od 10:00
17:05 U16 / M / 48kg/105,8lb od 10:00
17:44 U16 / M / 77,1/170lb od 10:00
18:11 U16 / M / 57kg/125,7lb od 10:00
19:00 U16 / K / 52kg/114,6lb od 10:00
19:10 U16 / M / 72kg/158,7lb od 10:00
KLATKA 4
Start kategorii Kategoria wagowa Weryfikacja od godziny
08:00 PK / U18 / M / 61,2kg/135lb od 06:00
08:05 PK / U18 / M / 65,8kg/145lb od 06:00
08:30 PK / U18 / M / 70,3kg/155lb od 06:00
09:50 PK / U18 / M / 93kg/205lb od 07:15
10:00 PK / U18 / M / 77,1kg/170lb od 08:00
11:10 PK / U16 / M / 57kg/125,7lb od 09:00
11:45 PK / U18 / M / 83,9kg/185lb od 09:45
12:35 PK / U16 / M / 62kg/136,7lb od 10:00
13:20 PK / U16 / M / 67kg/147,7lb od 10:00
13:40 PK / U16 / M / 77,1/170lb od 10:00
13:50 PK / U16 / M / 52kg/114,6lb od 10:00
14:35 PK / U18 / K / 56,7kg/125lb od 10:00
14:40 PK / U16 / M / 72kg/158,7lb od 10:00
15:25 PK / J / M / 61,2kg/135lb od 10:00
15:35 PK / J / M / 65,8kg/145lb od 10:00
16:15 PK / J / M / 70,3kg/155lb od 10:00
17:20 PK / J / M / 77,1kg/170lb od 10:00
18:20 PK / J / M / 83,9kg/185lb od 10:00
19:00 PK / S / K / 65,8kg/145lb od 10:00
19:10 PK / J / K / 56,7kg/125lb od 10:00
19:15 PK / J / M / 120,2kg/265lb od 10:00